داستان بازی اتاق فرار اشطباح (اشتباه) از این قراره که

تا حالا اشتباه کردی؟

تیزر بازی اتاق فرار اشطباح (اشتباه) از این قراره که

سهیل کریمی ترکده 1401/3/10

دکورش خوب بود متوسط بود ولی از لحاظ اکتور عالی بودن و همچنین داستانش هم خوب بود

نگار مرادی 1401/5/26

اشطباح خوب بود

احسان اردستانی 1401/8/30

از همه نظر عالی ، دمتون گرم ، خسته نباشید ترس ، هیجان ، اکت ها عالی سرعت اکت دیوانه کننده س با توجه ب اینکه تجربه های زیادی داشتیم ولی با این حال این اتاق فرار رو توصیه میکنم واقعا سورپرایز می شید .