اتاق فرار های وهم آلود

(12) مورد

اتاق فرار خانواده کالینز


تهران،شهر آرا

اتاق فرار (خانواده کالینز ) ارائه شده توسط مجموعه (Dementor)، این اتاق فرار در محله شهر آرا واقع شده است.

اتاق فرار چشم سوم


تهران،یادگار امام شمال

لطفا ۱۰ دقیقه قبل از شروع سانس در مجموعه حاضر باشید لطفا هنگام رسیدن به لوکیشن با شماره های مجموعه تماس بگیرید و به هیچ عنوان زنگ همسایه هارو نزنید (در صورت انجام این کار سانس شما لغو میشود) امکان استفاده از سرویس بهداشتی قبل بازی وجود دارد در صورت تاخیر ممکن است در روند بازی شما تاثیر داشته باشد یا سانس شما لغو شود از پذیرفتن افرادی که حالت طبیعی ندارند معذوریم لباس راحت و مناسب بپوشید

اتاق فرار اسرار پنهان


تهران،دهکده المپیک

تاق فرار (اسرار پنهان) ارائه شده توسط مجموعه (InfernalEscape)، این اتاق فرار در محله دهکده المپیک واقع شده است. لطفا جهت شرکت در بازی از پوشش لباس و کفش مناسب مطمئن شوید برخی از مراحل نیاز به فعالیت های بدنی دارند که برای این منظور پوشیدن لباس مناسب الزامی است و لطفا بهداشت خود را رعایت کنید.

اتاق فرار ابناء الجن


تهران،ستارخان

اتاق فرار (ابناء الجن) ارائه شده توسط مجموعه (FinalEscape)، این اتاق فرار در محله ستارخان تهران واقع شده است.

اتاق فرار طرد شده


تهران،چیتگر

اتاق فرار (طرد شده) ارائه شده توسط مجموعه (BarcodeEscape)، این اتاق فرار در محله چیتگر در تهران واقع شده است.

اتاق فرار مورفین


تهران،تهران نو

اتاق فرار (مورفین) ارائه شده توسط مجموعه (EscapeTalent)، این اتاق فرار در محله تهران نو تهران واقع شده است.

اتاق فرار تلافی


تهران،اتوبان نواب

اتاق فرار (تلافی) ارائه شده توسط مجموعه (FantomEscape)، این اتاق فرار در محله کمیل تهران واقع شده است

اتاق فرار مک کامی


تهران،پیروزی

اتاق فرار (مک کامی) ارائه شده توسط مجموعه (HellishEscape)، این اتاق فرار در محله پیروزی واقع شده است.

اتاق فرار بنت


تهران،تهرانپارس

اتاق فرار (بنت) ارائه شده توسط مجموعه (EscapePanic)، این اتاق فرار در محله تهرانپارس واقع شده است.

اتاق فرار فال شیطانی


تهران،بریانک

اتاق فرار (فال شیطانی) ارائه شده توسط مجموعه (MetaEscape)، این اتاق فرار در محله بریانک واقع شده است.