داستان بازی اتاق فرار کوری از این قراره که

در قرن بیست و یکم به دلیل ظهور ویروسی مرگبار جمعیت جهان به کمتر از 2 میلیون نفر می رسد و انسان هایی که زنده ماندند هم بینایی خود را از دست می دهند .
قرن ها بعد بینایی به یک افسانه تبدیل میشود و انسان ها راه های جدیدی برای زندگی کردن و ارتباط پیدا میکنند 
انسان ها فکر می کنند که نابینا شدنشان برای نجات نسل بشر و جلوگیری از نابودی بشر به دست خودشان است و افراد بینا را تهدیدی برای خود می دانند و به دنبال نابودی آنها هستند .
حال شما باید وارد شکنجه گاهی بشید ک اطلاعات محل زندگی بینایان دنیا در آنجا مخفی شده و اطلاعات رو پیدا و نابود کرده تا از منقرض شدن نسل بینایان جلوگیری کنید .

تیزر بازی اتاق فرار کوری از این قراره که

آرام اسعدی 1401/6/11

خیلی هیجان بالایی داره، اگه به خودتون مسلطید لذت زیادی میبرید.

میلاد دوست 1401/8/13

معمای ساده قفل های ساده رفتار کاملا توهین آمیز و بی احترامی کارکنان ! برخورد وحشیانه اکتور های بازی به طوری که طوری دوستم را کشید که لباسش پاره شد اگرعلاقه دارید بهتون توهین و بی احترامی بشه و پولتون رو دور بریزید جای مناسبیست