داستان بازی اتاق فرار بی چهره(Faceless) از این قراره که

شیطانی ماورای حقیقت پا به دنیایی فانی گذاشته است و برای بقا هر کاری میکند.
نه نامی و ن نشانی از او وجود ندارد.
راهی در معبد برای شکست او  وجود دارد.
 کافیست درخواست کنید.

تیزر بازی اتاق فرار بی چهره(Faceless) از این قراره که

نظرات کاربران


اولین نفری باشید که نظری ثبت میکنید