داستان بازی اتاق فرار شالکا از این قراره که

همیشه اون چیزی که اتفاق افتاده اون چیزی نیست که میشنوی 
واقعیت خودشم دوست داره خودشو پشت ماه پنهان کنه
واقعیت مرگ ماه بانو... سالهاست پشت همون ابر پنهونه
پیدا کردن حقیقت خیلی سخت تر میشه اگه هوا هم ابری باشه و برف..
یه کم سخت شد ولی تو با گروهت میتونی....
منتظرتونم

تیزر بازی اتاق فرار شالکا از این قراره که

نظرات کاربران


اولین نفری باشید که نظری ثبت میکنید