داستان بازی اتاق فرار ناقوس از این قراره که

این پایان دختری است که تولدش روشنی بخش خانه بود اما زخم خورد، تنهایی چشید، دیوانه شد تا غرق کابوس‌هایش در کلیسا شد.

تیزر بازی اتاق فرار ناقوس از این قراره که