داستان بازی اتاق فرار مُلکِ پِدَری از این قراره که

در یک شب سرد زمستانی ملوک با ترس و دلهره وارد زیر زمین مُلکِ پِدری شد
ولی از همجا بیخبر که پدر و برادرش برای ملوک نقشه شومی کشیدن.
نقشه مرگ ملوک که بخاطر تهمت و حرف مردم انجام شد....
حالا وقت انتقام ملوک از پدر و
برادرش هست.....

تیزر بازی اتاق فرار مُلکِ پِدَری از این قراره که

نظرات کاربران


اولین نفری باشید که نظری ثبت میکنید