داستان بازی اتاق فرار محله خبيث از این قراره که

حسادت با زندگی آدم ها چه كارايى که نمیکنه....
باورم نمیشه دخترک پاک و معصوم من ، تبدیل به همچین موجود وحشتناکی شده باشه...!
لعنت به این محله خبیث و آدم های حسودش… 
تنها امید من به شماست ، زودتر خودتون رو به پهلوون محل برسونید.

تیزر بازی اتاق فرار محله خبيث از این قراره که

صادق حسینی 1401/5/5

ممنون.همه چی عالی بود .‌سپاس فراوان🙏❤️