داستان بازی اتاق فرار رستگاری بیولوژیکی از این قراره که

ناامیدی!!!
مدت هاست که خبری از دکتر آوین نیس و هیچکس از زنده بودن یا نبودن پروفسور خبری نداره.مشکل اصلی اینه که ما زمانی برای از دست دادن نداریم و همچنین امیدی برای بودن یک ناجی نیس پس مجبوریم خودمان دست بکار شویم و به سمت مطب شخصی پروفسور آوین بریم تا شاید پادزهر ویروس A114رو‌ پیدا کنیم.

تیزر بازی اتاق فرار رستگاری بیولوژیکی از این قراره که

نظرات کاربران


اولین نفری باشید که نظری ثبت میکنید