داستان بازی اتاق فرار اشطباح (اشتباه) از این قراره که

تا حالا اشتباه کردی؟

تیزر بازی اتاق فرار اشطباح (اشتباه) از این قراره که

سهیل کریمی ترکده 1401/3/10
اطلاعات سانس یافت نشد

دکورش خوب بود متوسط بود ولی از لحاظ اکتور عالی بودن و همچنین داستانش هم خوب بود