داستان بازی اتاق فرار دعانویس از این قراره که

من تو خيال خودم فكر ميكردم
خوشبختم.
ولي از بخت بدم گير خانواده‌ی دعانويس افتادم.

تیزر بازی اتاق فرار دعانویس از این قراره که

نظرات کاربران


اولین نفری باشید که نظری ثبت میکنید