داستان بازی اتاق فرار تازیانه از این قراره که

سال ۱۹۹۲ کاترین متولد شد،۲سال بعد از تولدش پدر و مادر خود را طی تصادفی از دست داد و پرستارش او را بزرگ کرد.کاترین در ۲۰ سالگی پرستار خود را هم از دست داد.اهالیِ دهکده کاترین را منحوس و مسئول مرگ اونها میدونستند،به همین دلیل او را در خانه ی قدیمی و متروکه شان زندانی کردند.غافل از اینکه روح پلید داخل اون خونست که اجازه ورود هیچکس رو نمیده و با تسخیر روح کاترین قصد آزار و اذیت اهالی دهکده رو داره.شما به عنوان اهالی دهکده به قصد نجات کاترین وارد اون خونه ی متروکه میشید،اما در آخر کاترین خود را فدای شما میکند.سعی کنید هر چه سریعتر از اون جهنم خارج شید.

تیزر بازی اتاق فرار تازیانه از این قراره که

مریم اکبری 1401/6/6

ممنون ازتیم خوب اتاق فرار تازیانه، بازی فوق العاده عالی بود، درمورد بازی ها، اول یکم راهنمایی بدن و بعد رمزو بدن. سریع رمزو ندن. ممنون