داستان بازی اتاق فرار خانه آدام توروگود از این قراره که

 در سال 1720 آدام توروگود تاجر و کشاورز تنباکو، این خانه را در ایالت ویرجینیای آمریکا ساخت.

به گفته روستاییان در این خانه مرموز و وحشتناک ارواحی سرگردان زندگی می کنند. گویا ارواح به دنبال چیزی از یک اتاق به اتاق دیگر می روند. می توان تصور کرد شاید گمشده ای دارند.

این که در این خانه چه اتفاقی افتاده حقیقتا مشخص نیست.

حال شما برای پی بردن به این راز به صورت مخفیانه وارد این خانه می شوید و...

تیزر بازی اتاق فرار خانه آدام توروگود از این قراره که

نظرات کاربران


اولین نفری باشید که نظری ثبت میکنید