داستان بازی اتاق فرار کنستانتین از این قراره که

الکس لوگ داخل زیر زمین خونش یک انجمن مخفی جادوگری تشکیل داده بود اون سعی داشت یک کانال انسانی برای ورود جادوی سیاه به دنیای مادی باز کنه و جان کنستانین میخواست جلوی این موجود شیطان صفت رو با احضار یک شیطان بزرگتر بگیره !یه شیطان واقعی این ایده جان بود ! تا حدودی هم جواب داد ولی جان فراموش کرد طلسم دور کردن شیطان رو بزاره و دیگه نمی تونست کنترلش کنه‌.
شما به عنوان دوستان چَز(دوست صمیمی جان کنستانتین) به درخواست کمک اون پاسخ مثبت دادید….

تیزر بازی اتاق فرار کنستانتین از این قراره که

نازنین یزدانی 1401/3/5

شخصی که در مورد بازی توضیح داد بی ادب و بی تربیت بود. -فضای بازی بی کیفیت بود و اصلا روش کار نشده بود. -اول بازی گفتن تاچ نداریم اما تاچ کردن. در کل ***** بود.