داستان بازی اتاق فرار توطئه آمیز از این قراره که

شما گروهی هستین که اسم خودتو رو گذاشتین شکارچی ارواح. شما فکر میکنین که میتونین تو این موضوع به مردم کمک کنین.
حالا شما یه تماس فوری از مردی گرفتین که فکر میکنه دخترش توسط نیروهای شیطانی هدف گرفته شده و شما باید به خونه اون برین.

تیزر بازی اتاق فرار توطئه آمیز از این قراره که

soheyl shams 1401/3/4

راحت بخوام بگم ترسش خوب بود ولي توي مراحل بازي انقدر نور كم بود كه حتي اعداد روي قفل رو نميشد ديد يه ايتم هم كه اصلا با سوتي برگزار كننده اصلا سرنخ سر جاش نبود و كلي تايم ما از بين رفت فقط ترسش خوب بود وگرنه معما ها كاملا بي ربط