داستان بازی اتاق فرار پنیک (Panic) از این قراره که

... ع و ن م م    د و ر و
... ن ا ط ی ش   ه ن ا ل
... ه ع و ن م م   ه ق ط ن م
... ز ر ل  و  س ر ت
... ت س ب ن ب

تیزر بازی اتاق فرار پنیک (Panic) از این قراره که

نظرات کاربران


اولین نفری باشید که نظری ثبت میکنید