داستان بازی اتاق فرار نامقدس از این قراره که

قرن ها پیش در تمدن مایاها خنجرى ساخته شد که قدرت هاى خاصى داشت سالیان سال از آن خنجر براى ساختن یک امپراطورى
قدرتمند استفاده شد تا اینکه یک خیانت همه چیز را عوض کرد و خنجر گم شد
ما یک سازمان باستان شناسى هستیم که سال‌هاست به دنبال این خنجر میگردیم اما به تازگى متوجه شده ایم که خنجر دوباره پیدا شده..
حال این مأموریت شماست که وارد قربانی‌گاه “چیچن ایتزا” شوید ، مکانى که در زمان امپراطورى مایاها قربانى‌هاى خود را تقدیم به
خدایان خود میکردند و اعتقاد داشتند که روح قربانیان تا ابد شاهد قربانی‌گاه خود خواهند بود و آن خنجررا ازآن مکان خارج کنید

تیزر بازی اتاق فرار نامقدس از این قراره که

نظرات کاربران


اولین نفری باشید که نظری ثبت میکنید