داستان بازی اتاق فرار ایلیگال از این قراره که

زیار یه‌‌ پیرمرد از خانواده های قدیمی و مورد اعتماد منطقه بود،داخل قبرستون ارمنی‌ها توی تلو تهران مشغول به کار بود.
یه گورکن ساده بود تا‌وقتی که داشت یه‌دختر ۱۷ساله رو خاک میکرد که مادر اون دختر با زیار مخالفت میکنه میگه دخترم زندس،زیار هم از روی عادت براش عادی بود و توجهی نمیکنه 
چند وقت بعد از اون قبر یه صدایی می‌شنوه و شب میره نبش‌قبر میکنتش و با یه انجیل قدیمی مواجه میشه اونو برمیداره با خودش میبره خونه و.......

تیزر بازی اتاق فرار ایلیگال از این قراره که

Toomaj Es 1401/10/24

برخورد و تعامل حرفه ای پیر مرد شیطون✌️ معما خوب ترس خوب همه چی خوب فقط کاش اون یه تیکه فیلم رفیقمونو برامون بفرستن😋

mtn k 1401/10/14

یکی از بهترین اسکیپایی ک رفتم ایلیگال بود بکای خیلی ترسناک و جذابی داشت تعامل و پیش درامد گیرا ومعماهای منطقی و خیلی زیبا بازیو رون کرده بود در کل پیشنهاد میشه