داستان بازی اتاق فرار کاراژان از این قراره که

دناتریوس ها قرن ها بر سرزمین کاراژان حکم رانی کردند.
اما ده ها سال پیش به طرز مشکوکی همگی از بین رفتن.
مردم کاراژان بر این باورند اشخاصی که بتوانند وارد ملک موروثی این خاندان شوند و پرده از این راز کنار بزنند حاکمان برحق این سرزمین هستند
افراد زیادی تا به حال وارد این ملک شدند
اما از سرنوشت هیچ یک تا کنون خبری نیست

تیزر بازی اتاق فرار کاراژان از این قراره که

نظرات کاربران


اولین نفری باشید که نظری ثبت میکنید