داستان بازی اتاق فرار فلاروس(معبد مردگان) از این قراره که

شیطانی ماورای حقیقت پا به دنیایی فانی گذاشته است و برای بقا هر کاری میکند.
نه نامی و ن نشانی از او وجود ندارد.
راهی در معبد برای شکست او  وجود دارد.
 کافیست درخواست کنید.

تیزر بازی اتاق فرار فلاروس(معبد مردگان) از این قراره که

نظرات کاربران


اولین نفری باشید که نظری ثبت میکنید