داستان بازی اتاق فرار اورلوف(orlov) از این قراره که

هنوز بعد از گذشت سال‌ها بین اون همه عتیقه و دفینه‌ای که پیدا کردیم، درخشش الماس سیاه اورلوف از خاطرم نمیره؛ کاش می‌تونستم فقط یک بار دیگه اون گردنبندو ببینم. 
لعنت به لحظه‌ای که دیگه نتونستم پامو توی اون ملک قدیمی که کلی باهاش خاطره دارم بزارم.
محافظین دفینه ها اجنه هستن، مراقب خودتون باشید… 
_______________
و ما انسان را از گِلی خشک و تیره رنگ  آفریدیم
* و جن را پیش از آن از آتشی سوزان پدید آوردیم.*

تیزر بازی اتاق فرار اورلوف(orlov) از این قراره که