داستان بازی اتاق فرار اورلاو(orlov) از این قراره که

هنوز بعد از گذشت سال‌ها بین اون همه عتیقه و دفینه‌ای که پیدا کردیم، درخشش الماس سیاه اورلوف از خاطرم نمیره؛ کاش می‌تونستم فقط یک بار دیگه اون گردنبندو ببینم. 
لعنت به لحظه‌ای که دیگه نتونستم پامو توی اون ملک قدیمی که کلی باهاش خاطره دارم بزارم.
محافظین دفینه ها اجنه هستن، مراقب خودتون باشید… 
_______________
و ما انسان را از گِلی خشک و تیره رنگ  آفریدیم
* و جن را پیش از آن از آتشی سوزان پدید آوردیم.*

تیزر بازی اتاق فرار اورلاو(orlov) از این قراره که

زهرا زندی 1401/9/7

فوق العاده بود ترسناک ترسناک ترسناک هیجان بازی عالی بود دکور بازی خیلی قشنگ و فکر شده بود موسیقی ترسناک بازی از خود کوچه شروع میشه تعداد بکا و معما عالی همه جی کنار هم عالی بود👌👌👌👌