داستان بازی اتاق فرار طغیان(مستأجر ۲) از این قراره که

حتما مطلع هستید که آبادی طغیان را تخلیه کرده ایم
مدتی است احوال حمید رسولی رو به وخامت گذاشته است.
شنیده ام مدرک دکتری گرفته اید، مبارک باشد.
چشم امید اهالی طغیان به شما قوم و خویشان من است پس هر چه زودتر خودتان را به آبادی رسانیده و حمید رسولی را نجات دهید...
نجات آبادی و اهالی طغیان وابسته به نجات حمید است.
دلم روشن است که شما میتوانید
به امید خدا
ارادتمند شما
کدخدا رضا

تیزر بازی اتاق فرار طغیان(مستأجر ۲) از این قراره که

امیرحسین مددی 1401/5/26

خوب بود ،ولی کاراکتر ها کم بودن فضا هم به نظرم کوچیک بود صداهایی هم که از طریق بلند گو پخش میشد حس ترس رو به هم القا نمیکرد ولی درکل داستان و موضوع بازی قشنگ بود

پریا پریا گودرزی 1401/4/14

خیلی عالی و هیجان انگیز بود من سکته ناقص زدم تجربه خوبی بود

Dorsa Zamen 1401/3/14

تجربه واقعا خوبی بود