داستان بازی اتاق فرار جنون از این قراره که

بسمه تعالی
از : رئیس بخش جنایی آگاهی تهران بزرگ
به : تیم عملیاتی بخش جنایی
موضوع : پرونده قتل بابک خرمدین
سلام علیکم
احتراماً همانگونه که مستحضر هستید قتل هنرمند عزیز کشورمان بابک خرمدین رسانه ای شده است. در این پرونده به موارد مشکوک و پنهانی برخوردیم که برای پیدا کردن انگیزه قتل شخص نامبرده توسط پدر و مادر مقتول به بررسی تیم شما نیازمندیم. لذا به صورت فوری با هماهنگی بخش های اطلاعات و سایبری محل جرم را بررسی نموده و نتیجه گزارشات را به استحضار برسانید.
ضمناً یک عدد فلش حاوی اطلاعات رمزگذاری شده از پدر مقتول کشف شده که جهت بررسی پیوست گردید.
و من الله توفیق
رئیس بخش جنایی اداره آگاهی
سرهنگ ایمان شفتی

تیزر بازی اتاق فرار جنون از این قراره که

امیر نقلانی 1401/3/4

اصلا راضی نبودم،من از سایت ی سناریو رو انتخاب کردم،بعدش زنگ زدن گفتن اون سناریو رزرو شده بوده