داستان بازی اتاق فرار زوبعه از این قراره که

شما به یک عروسی دعوت شده اید
همه چیز عجیب به نظر میرسد... در قسمت دعوت کارت عروسی اسامی شما نوشته شده... اما اسم عروس تنها چیزی است که شما روی کارت میبینید و اونو نمیشناسید...
شاید از طرف داماد دعوت شدید...
یه حسی بهتون میگه باید این عروسی رو برید...

تیزر بازی اتاق فرار زوبعه از این قراره که

نظرات کاربران


اولین نفری باشید که نظری ثبت میکنید