داستان بازی اتاق فرار اورشلیم از این قراره که

از آن زحماتي كه خواهي كشيد مترس! اينك ابليس بعضي از شما را در زندان خواهد انداخت تا تجربه كرده شويد و مدت ده روز زحمت خواهيد
كشيد. لكن تا به مرگ امين باش تا تاج حيات را به تو بدهم.

مکاشفه یوحنا 10-2

تیزر بازی اتاق فرار اورشلیم از این قراره که

نظرات کاربران


اولین نفری باشید که نظری ثبت میکنید