داستان بازی اتاق فرار ایستگاه آخر از این قراره که

چرا همش از مسیرهای کج، پر از پیچ و سربالایی، نفس‌گیر ، نفس‌بر؟ 
چرا همش از مسیر‌های نشد، نخواهد شد،مسیرهای ناتوان از شدن ، مسیرهای نرسیدن
چرا؟ شاید چون میترسم! شاید میترسم؟
شاید می‌ترسم از انتها ، از گمراهی بین سیاه و سفید
تردید بین گذشته و آینده 
انتخاب بین مرگ و زندگی
دنیای ما پر است از تضادهایی که نمی‌بینیم
چقدر بدم میاد از ته هر چیز، از انتها، از آخر ، از ایستادن در لبه پرتگاه ، مثل میوه‌ای در انتهای تابستان، مثل ایستگاه آخر اتوبوس، یا قطار، این‌جا یا هرکجا
چقدر میترسم از ایستگاه آخر..
از آخرین مقصد...!!!

تیزر بازی اتاق فرار ایستگاه آخر از این قراره که

نظرات کاربران


اولین نفری باشید که نظری ثبت میکنید