داستان بازی اتاق فرار ماه رو از این قراره که

سلام بچه ها مش غلامم تونستم براتون کار پیدا کنم با خانوم صحبت میکنم شب اگر رسیدید  به اینجا بیاید که استراحت کنید ولی صبح زود باید از اینجا برید 
راستی زمانی که به اینجا اومدید کنجکاوی و دخالت ممنوع
منتظرتونم
 جای پارک در محدوده میتونید پیدا کنید

تیزر بازی اتاق فرار ماه رو از این قراره که

نظرات کاربران


اولین نفری باشید که نظری ثبت میکنید