داستان بازی اتاق فرار چشم ها از این قراره که

دعانویسی در روستای اسپیلی مدتی تحت فشارهای یک روح قرار میگیرد که حتی با وجود روش های جن گیری ای که بلد است نمیتواند نجات پیدا کند.
امروز که با دقت بیشتری به روح کنج دیوار نگاه کرد،چهره ی تازه عروسی که برای همسر‌پیرش دعا نوشته بود را به یاد می آورد.
برای حل این موضوع تعدادی از شاگردانش را به خانه ی تازه عروس می فرستد که از ماجرا سر در بیاورند تا از این مشکل رهایی یابد.
حال شما شاگردان دعانویس هستید و تا زمانی که پیرمرد نزول خور دیوانه برای خرید از منزل خارج شده وقت دارید تا به خانه ی تازه عروس رفته و طلسم را باطل کنید.

تیزر بازی اتاق فرار چشم ها از این قراره که

نظرات کاربران


اولین نفری باشید که نظری ثبت میکنید