داستان بازی اتاق فرار خط خون از این قراره که

دوست شما بعد از از دست دادن خانواده‌اش رو به احضار ارواح میاره تا شاید بتونه دوباره خانواده‌ی از دست دادشو ببینه مدتی که میگذره متوجه اتفاقات عجیب و غریب میشه و به شما یه پیام کمک میفرسته تا به خانه‌اش برین و نجاتش بدین اما…

تیزر بازی اتاق فرار خط خون از این قراره که

Sohyla Shiri 1401/10/7

خوب بود ،اکت ها به جا و اکترهای فرز و باسرعت ،محیط جالب و وهم اور و معماهای باحال و پر چالش