داستان بازی اتاق فرار نفرین یک عشق از این قراره که

نفرين يك عشق بازى دوم و روايتگر ادامه ى داستان گناه عشق
بعد از اينكه شما و دوستاتون بلانش رو نجات داديد، آلفرد و بلانش تصميم ميگيرن كه براى بهتر شدن روحيه ى بلانش، پيش برادر آلفرد (پدر آلبرت) برن. آخرين خبرى كه شما از اونها داريد اينه كه در خونه ى پدر آلبرت ساكن شدن و ديگه هيچ خبرى ازشون نيست. حالا شما براى جويا شدن حال اون دو نفر به خونه ى پدر آلبرت سر ميزنيد.

تیزر بازی اتاق فرار نفرین یک عشق از این قراره که