داستان بازی اتاق فرار ارواح از این قراره که

یک خانه ای متروکه است که پیر مردی تنها در آن زندگی میکند و به علت از دست دادن همسر و دو دختر خود حالت روحی و روانی خوبی ندارد که پیر مرد از بازیکن ها میخواد روح دختر هایش را برای پیر مرد احضار کنند که این امر باعث دلخوری روح دخترها می شود چون خود پیر مرد دخترهایش را کشته و به این ترتیب بعد از احضار روح دخترها کسانی که روح را احضار کرده اند مورد آزار و اذیت ارواح قرار میگیرند!

تیزر بازی اتاق فرار ارواح از این قراره که

نظرات کاربران


اولین نفری باشید که نظری ثبت میکنید