داستان بازی اتاق فرار ابناء الجن از این قراره که

اوضاع ام اصلا خوب نيست درد دارم...
نميدونم خوابم و كابوس ميبينم يا كه بيدارم و دارم واقعيت رو تجربه ميكنم.
آخرين چيزي كه يادم مياد بريدن رگ دست دوستام بود...

تیزر بازی اتاق فرار ابناء الجن از این قراره که

فاطمه شریف زاده 1401/10/10

اصلا اکتورها و اتاق فرار خوب نبود اصلا اصلا پیشنهاد نمی کنم

حامد وحیدی 1401/9/6

همه چی خوب بود فقط یه مقدار فضای بازی خاکی بود و دکورش متوسط بود . کاش به جای ماسک از گریم استفاده می کردید. برخورد پرسنل عالی بود دم همتون گرم