داستان بازی اتاق فرار پوست از این قراره که

شما به شهر اسکو سفر کرده اید که در نزدیکی روستای باویل ماشین شما خراب میشود به قصد کمک وارد روستا که میشوید متوجه میشوید روستا متروکه شده و تنها یک خانه روشن است....
مراقب باشید....

تیزر بازی اتاق فرار پوست از این قراره که

نظرات کاربران


اولین نفری باشید که نظری ثبت میکنید